Tr | En
Değerleme

Finansal Değerleme

 
SBB Capital Partners akademik ve teorik değerleme yöntemlerine ek olarak, derin operasyonel ve M&A tecrübelerini de sürece katarak müşterilerinin gerçek değerini tespit etmeyi hedefler.
 
Şirket değerlemesi amacına ve şirketin mevcut durumuna göre gelecek performansın bugün ifade ettiği değer veya benzer şirketlerle karşılaştırılarak tespit edilebileceği gibi, belli durumlarda sadece varlıkların veya markaların değerlenmesi de söz konusu olabilmektedir. Değerleme hizmetinde göz önünde bulundurulması gereken birçok etken vardır, bunlar şirketin geçmişi, ileriye dönük tahmini finansal performansı, piyasadaki konumu, kurumsallık düzeyi ve yönetim kadrosudur. SBB Capital Partners uzmanlaştığı KOBİ segmentinin dinamiklerine hakimdir, değerleme hizmeti verirken bu dinamikleri göz önünde bulundurur.
 
SBB Capital Partners uluslararası standartlar çerçevesinde ve objektif ilkeler içinde değerleme raporları hazırlamaktadır. Genel kabul görmüş başlıca yöntemler şunlardır; 
 
  • İndirgenmiş nakit akışı
  • Piyasa bazlı değerleme
  • Varlık bazlı değerleme
  • Alternatif getiri methodu
 
İhtiyaca göre Şirket değerlemesi satın alma, satma veya birleşmelerinde, hisse satışlarında kullanılabileceği gibi, hissedarlar için bir performans değerleme aracı olarak da kullanılabilmektedir. Değerleme için şirketlere özel geliştirilen finansal modeller şirketlerin gelecek stratejilerini belirlemede ve olası senaryoları değerlendirmede de önemli birer araç görevini görmektedirler. Bu çalışma, firmalara tamamen yeni bir bakış açısı sağlar ve mali açıdan sağlıklı bir yapıya kavuşmak için gereken adımların tespitine yardımcı olur.