Tr | En
Temel Değerlerimiz

Değerlerimiz organisazyonumuzun yaklaşımını gösterir ve her an ki karar ve davranışlarımızı yönlendirir. Biz bütün ofislerimiz ve çalışanlarımızın her zaman değerlerimize uygun hareket etmesini bekleriz.

Dürüstlük

Dürüstlük doğruyu yanlıştan ayırt edip, doğru olanı yapmaktır. Biz yetkinliklerimizi dürüstçe sunarız. Müşteri bilgisinin gizliliğini gerektiği şekilde koruruz. Bilgi toplamaya çalışırken amacımızı yanlış ya da farklı yansıtmayız. Sadece tutabileceğimiz sözler veririz. Hareketlerimizi gözden geçirmek için vakit ayırır ve onları açık bir şekilde bugün olduğu kadar yarın da savunup savunamayacağımızı sorarız. Dürüstlük cesaret ve sorumluluk gerektirir. Biz hem kendi standartlarımızda hem de müşterilerimizin standartlarına göre en yüksek kalitede iş yaparız. Kendi kişisel çıkarlarımız için dürüstlüğümüzden ödün vermeyiz. Objektif tespitlerimizi – popüler olmayanları dahi - müşterilerimizle açık ve saygılı bir şekilde paylaşırız.

Başarma Tutkusu

Biz en iyi olmaya ve hem kendi standartlarımızda hem de müşterilerimizin standartlarına göre en yüksek kalitede iş yapmaya kararlıyız. Kendimizi, sürekli gelişime ve pazarda her zaman kazanmaya adadık.

Müşteri Odaklılık

Biz başarımızı müşterimizin başarısıyla ölçeriz. Biz tüm kaynaklarımızı müşterilerimiz için hazır bulundurur ve kendimizi tüm içtenliğimizle müşterimizin başarısına adarız. Sadece iyi bir iş teslim etmek için çalışmaz, müşterilerimizin gerçek ihtiyaçlarını tanımlamayı hedefleriz.

Takım Çalışması ve İşbirliği

Hem kendi içimizdeki hem de müşterilerimizle ilişkilerimize bakış açımız işbirliği ilkesine dayanır. İlişkilerimize uzun dönemli bir yaklaşımımız vardır. Saygı, insaniyet, dürüstlük, karşılıklı dayanışma ve yatırım üzerine kurulu bağlar oluşturmaya gayret ediyoruz. Birbirimizle takım çalışmasını vurgulayan, yapıcı ve birbirimizi düşünmeye teşvik eden bir şekilde çalışıyoruz. Kendi içimizde, meslektaşlar arasında işbirliğinin ön plana çıktığı bir çalışma ortamının sürekli öğrenmeyi de beraberinde getirdiğine inanıyoruz. Bir şirket ve ayrı ayrı bireyler olarak, takım çalışması ve işbirliğinin başarımız için zorunlu esaslar olduğunu biliyoruz. Şirketimize katılanlarla hayat boyu sürecek bağlar kurmayı arzuluyoruz.